Zummen har en bred vifte af kompetencer:

  • Bogføring
  • Udarbejdelse af regnskab (måned, kvartal, halvår, årsregnskab)
  • Afstemninger
  • Momsindberetning
  • Fakturering
  • Kreditorstyring
  • Debitorstyring
  • Løn
  • Rejseafregninger/kreditkort
  • Kontakt til revisor, advokat, SKAT, bank, forsikringsmæglere

AD Bogføring
- Zummen har erfaring i Navision, C4, C5 og andre bogføringsprogrammer.

AD Momsindberetning
- Zummen varetager momsindberetningen - dette gøres elektronisk via Internettet og altid til tiden. Zummen har endvidere kendskab til refusion af udenlandsk moms.

AD Kreditorstyring
- Zummen sørger for at dine kreditorer bliver betalt til tiden via Netbank (fx. Jyske Bank, Danske Bank, Nordea, Forstædernes Bank, Alm Brand Bank m.fl.) - undgå unødvendige rykkergebyrer/renter.

AD Debitorstyring
- Zummen varetager kontrollen af dine tilgodehavender og udsteder påmindelser/rykkere og beregner renter. Herved kan opnåes en bedre likviditet.

AD Løn
- Timelønninger og månedslønninger.

AD Rejseafregninger
- Zummen varetager bogføringen af rejseafregninger. Det kan være rejseafregninger fx. via Mastercard/Eurocard.

AD Kontakt til revisor, advokat, SKAT, bank, forsikringsmæglere
- Lad Zummen overtage en del af korrespondancen til de eksterne partnere.