Der er mange fordele:

Er du træt af "Den regnskabsmæssige" - time/byrde, så lad Zummen varetage opgaven. Du kan bruge tiden til det, du er bedst til fx. sælge. Den tid du ellers skulle bruge på pligten, kan bruges mere rationelt og give større indtjening.

Der kan undgåes rykkergebyrer og unødvendige renter, da kreditorer kan blive betalt rettidigt.

Der kan faktureres tilgodehavender straks efter virksomhedens arbejde er udført - og kontrolleres at tilgodehavendet kommer på konto. Derved kan evt. opnåes bedre likviditet.

Zummen kræver ikke en arbejdsplads i virksomheden - men udfører gerne arbejdet fra egen adresse.

Zummen afhenter gerne materialer i virksomheden - en anden mulighed er elektronisk forsendelse eller pr. post.

Sidst men ikke mindst har Zummen central adresse i Odense City - hvor materiale kan afleveres efter nærmere aftale.